Företaget Rimforest

Rimforest AB startades 1992 och förmedlade trävaror från Sverige till Tyskland samt importerade timmer och massaved från Tyskland och Baltikum. Från 1992 fram till 2000 bedrevs verksamheten från Jönköping. Nu har vi ett kontor i Kisa och ett i Mönsterås.

1998 startade vi dotterbolag i Estland och Tyskland för handel med timmer och massaved. Dotterbolaget i Estland sålde vi 2008 medan Rimforest GmbH i Tyskland drivs vidare.

Genom våra kunder på ektimmer i Polen fick vi 2004 kontakt med polska skogsarbetare och senare även med hantverkare, maskinförare och maskinoperatörer. Detta medförde att verksamheten utökades.

År 2006 överfördes skogsverksamheten till ett fristående bolag, Rimforsa Skog AB, medan verksamheten för bygg, renovering samt bemanningstjänsterna ligger kvar i Rimforest AB.