Trävaror

Handel med trävaror

Vi förmedlar och säljer trävaror dels på den tyska marknaden och dels till vår egen byggverksamhet.
Från Polen importerar vi massiva trägolv främst av ek men även bok och ask. I vårt sortiment finns även rökt ek.

Vi skickar gärna varuprover om ni funderar på att byta golv. Kontakta oss för varuprover!

Vi planerar och investerar för att såga grova dimensioner fram för allt av lövträ från Sverige. Vi kommer också kunna erbjuda försågning och leverans av specialdimensioner.Kontakta oss!