Rimforest

Postadress
Storgatan 36 A
59036 Kisa

Besöksadress
Storgatan 36 A
59036 Kisa

Telefon 0494-122 40
kontor@rimforest.se

Kontaktformulär

Kontaktpersoner

Trading, förmedling, bemanning

Trading, förmedling, bemanning
Lars Järnland
070-59 30 500
0499-431 40
lars@rimforest.se

Leveranser

Leveranser
Ann Järnland
0499-431 40
0768-10 03 32
ann@rimforest.se

Administration

Administration
Conny Johansson
0494-122 40
kontor@rimforest.se