Rundvirke

Handel med rundvirke

Vi förmedlar och handlar med massaved och timmer av både barrträ och lövträ. Genom vårt tyska dotterbolag jobbar vi huvudsakligen med avverkning. Vi säljer timmer och massaved i Tyskland och till omkringliggande länder.Kontakta oss