Till Rimforest startsida

Rundvirke

Handel med rundvirke

Vi förmedlar och handlar med massaved och timmer av både barr och lövträ. Till Sverige importerar vi massaved och timmer från Baltikum och Ryssland.

Rundvirke - Importhamen

I vårt tyska dotterbolag jobbar vi huvudsakligen med export av ekkubb och ektimmer men avverkar och säljer även massaved och timmer på den lokala marknaden.

Kontakta oss

Ekkubb

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimforest