Till Rimforest startsida

Bygg och renovering

Fasadrenovering | Takrenovering | Nyproduktion| Renovering | Övrigt | Rotavdrag

Vi utför de flesta typer av byggjobb allt ifrån fasadrenoveringar, takreparationer, nybyggnation eller tillbyggnad till
övriga uppdrag av olika slag. Vi utför rotadvragsarbeten åt privatpersoner.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Fasadrenovering

Vi utför renoveringar av putsfasader på traditionellt sätt eller med moderna metoder allt efter dina behov. Utvändig tilläggsisolering kan göras oavsett om det gäller puts- eller trä-fasad. Tänk på att fönstren bör flyttas ut i linje med den nya fasaden. Om nya fönsterbläck eller droplister i plåt behövs tillverkar vi dessa på plats.

 • putsfasader
 • tilläggsisolering
 • fönsterplacering
 • fönsterbläck
 • droplister

 

 


Träfasad fråga Rimforest

Vi renoverar ditt tak!

Om du vill byta tegeltak eller byta från tegel till plåt hjälper vi  på Rimforest dig gärna.

Vi ombesörjer nedtagning och borttransport av gammal takbeläggning och läkt. Vid behov reparerar vi undertak och kompletterar/byter papp eller oljehärdad masonite. Vi läktar upp och väger av taket. Ny takbeklädnad läggs och vindskivor och vindskiveplåt monteras.

Vill ni byta regnvattensystem gör vi givetvis även detta. Ny plåtskoning kring skorsten, plåthuvar eller ränndalsplåt bockar och falsar vi på plats. Ibland kan det vara en fördel om vi målar vindskivor och takfot när vi ändå har ställningar på plats.

Du bestämmer omfattningen – Vi utför jobbet!

Nyproduktion eller tillbyggnad

Planerar du att bygga ett nytt hus eller bygga till är du välkommen att höra av dig med dina funderingar så kommer vi gärna och tittar och lämnar förslag.

Renovering

Önskar du renovera hela eller delar av din bostad kan vi på Rimforest hjälpa till med allt från byte av fönster, tilläggsisolering, flytt av väggar, köksbyte, läggning av klinker, sättning av kakel, tapetsering och målning.

 • tilläggsisolering
 • köksbyte
 • klinker, kakel
 • tapetsering
 • målning

Nyproduktion - fråga Rimforest
Nyproduktion - Kontor

Övrigt

Det fins många exempel på andra jobb och uppdrag som vi på Rimforest kan hjälpa dig med. Ta gärna en kontakt med oss så

 • bygga veranda eller altan
 • bygga eller reparera bryggor och kajer
 • stenläggning, natursten eller betong.
 • dräneringsarbeten.
 • ombyggnad av ladugård eller stall
 • byta vingar på väderkvarnen
 • tillverka och montera smidesdetaljer

 

Brygga, Väderkvarn, Smidesräcke, Stenläggning

Rotavdrag

Om du har funderingar på om dina ombyggnadsplaner är rotavdragsberättigade kan du själv undersöka detta under bo och bygga på skatteverkets hemsida www.skatteverket.se  eller kontakta oss så hjälper vi till.

 
   

 

 

 

 

 

Rimforest